HDR är en förkortning och står för High Dynamic Range. Denna fototeknik går ut på att man sammanfogar olika exponeringar till en och samma bild.

Detta leder till att bilden sedan får ett stort intensitets omfång och detaljrikedom. Det är i sin tur nära det vi med våra ögon kan uppfatta.

Exempel på HDR bild. 

Hur gör man för att skapa HDR bilder? 

Det krävs tre eller fler bilder av ett och samma motiv med olika exponeringar för att kunna göra en HDR bild. De flesta mobiler har HDR inbyggt och när du slår på HDR funktionen så tar kameran automatiskt ex. 3 bilder med olika exponeringar, sammanfogar och ger dig en HDR bild.

Fotar du med systemkamera så kan du använda dig av fotläget AEB, då ställer kameran automatiskt in exponeringarna och tar flera bilder i följd.

Vilka exponeringar är det? 

  • Normal balans mellan ljus och mörker (den “vanliga” bilden).
  • Överexponerad (väldigt ljus)
  • Underexponerad (väldigt mörk).

Dags att sammanfoga bilderna. 

När du har tre bilder med olika exponeringar kan du i program som exempelvis Photoshop och Lightroom sammanfoga dessa till en HDR bild. Du kan vidare bearbeta bilden genom att välja och justera hur det ljusomfång som HDR bilden har slutligen skall se ut.

Photoshops inbyggda HDR. 

I Photoshop finns en funktion där du kan importera en bild och sedan göra den till HDR, denna variant kallas ibland för “fejkad” HDR.  Ibland blir resultat med denna funktion överförväntan bra och andra gånger mindre bra.

Att använda HDR och testa sig fram med denna fototeknik är roligt och man kan skapa riktigt häftiga bilder.